Flora Tatr jest bardzo zróżnicowana; samych roślin naczyniowych jest około 1300 gatunków, z tego 400 górskich i wysokogórskich. Niektóre rośliny są reliktami epoki lodowcowej i wcześniejszych; niektóre gatunki są endemitami tatrzańskimi lub karpackimi. Ponieważ wraz ze wzrostem wysokości spada temperatura i pogarsza się jakość gleby, następuje selekcja gatunków i tworzą się charakterystyczne piętra roślinności.


Sławkowski Szczyt z Tatrzańskiej Polanki

Zdjęcie powyższe jest jedynie orientacyjne, ponieważ trudno znaleźć w Tatrach konkretne miejsce, gdzie idealnie "podręcznikowo" można wyodrębnić wszystkie piętra. Podane wysokości są maksymalnym w Tatrach zasięgiem danej strefy. Masyw Sławkowskiego Szczytu, choć jest dość dobrą ilustracją, ma jednak słabo wykształcone hale (jedynie niewielkie płaty traw pomiędzy głazami gołoborzy), ponadto na południowych stokach Tatr nie występuje regiel dolny (brak podłoża wapiennego).

Regiel dolny

Las mieszany (świerk, jodła, buk, jawor). Występuje jedynie po północnej stronie Tatr, ponieważ rośnie na podłożu wapiennym. Wiodą tędy łatwe, spacerowe szlaki: Ścieżka nad Reglami, reglowe dolinki okolic Zakopanego. Najlepiej zachowany w Tatrach Bielskich.


Dolinka za Bramką


Dolina ku Dziurze

Regiel górny

Las iglasty (głównie świerkowy, ale można natrafić także na limby). Jego zasięg ogranicza górna granica lasu, czyli linia, na wysokości której zwarte zgrupowanie drzew rozpada się na pojedyncze kępy i drzewa. Las sięga wyżej w miejscach nasłonecznionych, nawietrznych, o żyznej glebie, na wypukłościach terenu, zaś obniżenie jego górnej granicy występuje w miejscach zacienionych, zawietrznych, narażonych na lawiny, urwistych, w żlebach i dolinach. Najwyżej sięga w okolicy Morskiego Oka.


Dolina Tomanowa


Przysłop Miętusi

Kosodrzewina

Na tej wysokości nie ma już warunków dla drzew normalnej wielkości. Dominuje karłowata "krewna" sosny - kosodrzewina (niżej bujna, dochodząca do 3 metrów, a w miarę wzrostu wysokości karłowaciejąca, rosnąca w małych kępkach).


okolice Świstowej Czuby


okolice Przełęczy Kondrackiej

Hale

Wysokogórskie łąki, bujnie porosłe trawami, ziołami, kwiatami.


Kvetnica w Dolinie Wielickiej


okolice Kończystego Wierchu

Turnie

Najwyższe piętro roślinności. Pozornie występują tu jedynie strome, gołe skały, jednak flora jest bogata, obejmująca ponad 100 gatunków, z czego ponad 40 spotkać można powyżej 2600 m n.p.m.; są to typowe wysokogórskie rośliny, rosnące w formie poduszek, kęp, zbitych darni (jak mchy).


Sławkowski Szczyt i Staroleśny Szczyt


Rysy, Mięguszowiecki Szczyt, Gerlach i Wysoka

Wszystkie gatunki roślin na terenie TPN-a i TANAP-u objęte są prawną ochroną.
A oto przykładowe rośliny, na które natknęliśmy się wędrując po tatrzańskich szlakach:

Opisaliśmy tylko te rośliny, których zdjęciami dysponujemy. Niestety jak dotąd nie udało nam się sfotografować szarotki, sasanki, lepnicy czy wiechliny.


    violavia & wojownik

Bibliografia:
1. Zofia i Witold H. Paryscy "Encyklopedia Tatrzańska", wyd. Sport i Turystyka, Warszawa, 1973 oraz wersja internetowa na www.z-ne.pl
2. Józef Nyka "Tatry Słowackie. Przewodnik", wyd. Trawers, Latchorzew 2005
3. www.wikipedia.pl

PS Strona stworzona jest do przeglądania w programie Mozilla Firefox; jej wygląd w innych przeglądarkach może (nieznacznie) odbiegać od ideału