Faunę Tatr tworzą zarówno gatunki spotykane także na terenach nizinnych (np. dzik, niedźwiedź, jeleń, wilk, kruk), jak i typowo wysokogórskie (kozica, świstak, orzeł przedni). Specyficzne warunki klimatyczne i geograficzne oraz ochrona tych terenów stwarzają rzadkim zwierzętom dobre warunki do bytowania.


kozica w pobliżu Liliowego

Ssaki

 


niedźwiedź brunatny

Ptaki


kaczki na Czarnym Stawie pod Rysami

Gady

Żaden z nielicznych tatrzańskich gatunków nie jest endemiczny, wszystkie występują również w innych obszarach Polski i Słowacji.

Płazy

Ryby

Bezkręgowce


świstak w Dolinie Wielickiej

Na terenie TPN-u i TANAP-u wszystkie gatunki zwierząt objęte są ochroną.


    violavia & wojownik

Bibliografia:
1. Zofia i Witold H. Paryscy "Encyklopedia Tatrzańska", wyd. Sport i Turystyka, Warszawa, 1973 oraz wersja internetowa na www.z-ne.pl
2. J. Nyka, "Tatry Słowackie", wyd. Trawers, Latchorzew, 2005, wyd. V
3. www.wikipedia.pl

PS Strona stworzona jest do przeglądania w programie Mozilla Firefox; jej wygląd w innych przeglądarkach może (nieznacznie) odbiegać od ideału