Krzesanica (Kresanica, 2122 m n.p.m.)

       

Informacje ogólne: Najwyższy szczyt w masywie Czerwonych Wierchów i najwyższy w Polsce szczyt wapienny; wspaniały widokowo.

Opis naszego wejścia: patrz >>tu oraz >>tu .