Trzy Kopy (Tri Kopy, 2136 m n.p.m.)

       

Informacje ogólne: Trójwierzchołkowy (Przednia Kopa, Drobna Kopa i Szeroka Kopa; niektórzy zaliczają tu również Hrubą Kopę) masyw położony pomiędzy Hrubą Kopą a Rohaczem Płaczliwym; wierzchołkami biegnie szlak prowadzący tzw. "granią Rohaczy", stanowiacy słowacki odpowiednik "Orlej Perci"; na grani Trzech Kop wiele trudnych i eksponowanych miejsc; dla wprawnych turystów.

Opis naszego wejścia: patrz >>tu.